Synthesizer Keyboard

Synthesizer

Synthesizer (engelsk, fra synthesis) er et musikinstrument, der danner og bearbejder lyd elektronisk. Synthesizeren gennemgik i slutningen af 1900-tallet en kraftig udvikling, og er i dag en fast bestanddel af mange musikformer. En synthesizer kaldes i daglig tale også for en synth.

Historie

Thaddeus Cahills telharmonium fra ca. 1897 er et tidligt eksempel på et elektronisk musikinstrument. Det vejede 200 ton og skulle levere baggrundsmusik via telefonnettet, men opnåede ikke stor udbredelse. I 1920 skabte Leon Theremin et elektronisk instrument, kaldet æterofon eller theremin, som betjenes ved at man bevæger hænderne foran to antenner. Der fremkom sidenhen andre typer som ondes Martenot, hammondorgel og trautonium.

Disse elektroniske instrumenter adskilte sig fra senere synthesizere ved, at lyden ikke kunne manipuleres elektronisk. Den første kommercielt tilgængelige synthesizer med denne mulighed var Buchla Music Easel fra 1963. Synthesizeren fik sit gennembrud med moog fra 1964, og den berømte minimoog opnåede stor popularitet, så mange elektroniske musikinstrumenter efterfølgende blev bygget med den som model.

I midten af 1980’erne blev digitale synthesizere mest udbredte, og i slutningen af 1990’erne opstod der et marked for digitale instrumenter, der efterligner de traditionelle synthesizere.

Typer

De forskellige typer synthesizere:

Analog synthesizer

Analoge synthesizere består af en række separate komponenter, der enten genererer eller bearbejder lyd. I modulsynthesizere kan delene sammensættes efter behov, men de fleste analoge synthesizere er ‘hardwired’, dvs. at signalvejene gennem elektronikken er fastlagt på forhånd.

Digital synthesizer

I digitale synthesizere dannes lyden typisk ved enten frekvensmodulation (FM-syntese) eller ved afspilning af korte digitale lydoptagelser (PCM-syntese). Sidstnævnte metode bruges også i en sampler, som kan optage lyd digitalt. Der findes også andre former for lydsyntese som additiv syntese, hvor klangen skabes ved at mikse adskillige sinustoner med en oktavs mellemrum.

Virtuel synthesizer

Virtuelle analoge synthesizere er en særlig form for digitale synthesizere, der efterligner tidligere tiders analoge synthesizere i både betjening og lyd. Det er muligt at manipulere lyden mens man spiller, takket være et grafisk brugerflade, der ligner de analoge synthesizere.

Hardware synthesizer

Hardware-synthesizere er fysiske instrumenter, der kræver en separat computer til at kontrollere og manipulere lyden. Software-synthesizere er programmer, der kan installeres på en computer og bruges til at danne og manipulere lyd.

Kilde: “Synthesizer” fra Den Store Danske Encyklopædi.